از ملاقات شما خوشبختم

بسیاری از شرکت های فناوری اطلاعات در ایران وجود دارد، اما هیچ کدام کاملا مشابه آدرین ارتباط نیستند. ما بیش از ۱۵ سال در حوزه تبلیغات و طراحی وبسایت فعالیت داشته ایم و همیشه در صحنه دانش فنی حضور داشته ایم و پروژه های بسیار بزرگی را در ایران و خارج از ایران به اتمام رسانده ایم. در طول راه، ما مقدار زیادی جوایز را به دست آورده ایم، آدرین ارتباط هم اکنون بصورت دانش بنیان فعالیت می کند و امید است بتوانیم با همکاری هم پروژه هایی را اجرا کنیم که بتوانیم قدمی در پیشرفت برندها برداریم.