همکاران ما در آدرین ارتباط

شرکت آدرین ارتباط تیم کاری بسیار بسیار حرفه ای، کوشا و پر تلاش است که تک تک این اعضا در پیش برد اهداف شرکت سهیم بوده اند.
محمد مسعودی

محمد مسعودی

برنامه نویس
مصطفی صیادی

مصطفی صیادی

کارشناش بازاریابی دیجیتالی
سعید پور صادق

سعید پور صادق

مدیر فنی شرکت
افسانه تورنگ

افسانه تورنگ

عضو هیئت مدیره شرکت
حامد جعفرزاده

حامد جعفرزاده

رئیس هیئت مدیره
داریوش بندری

داریوش بندری

گرافیست
مهسا پور اقدم

مهسا پور اقدم

گرافیست
سارا جمالی

سارا جمالی

توسعه دهنده اپلیکیشن
شاهین تهرانی مقدم

شاهین تهرانی مقدم

برنامه نویس
آریا مانی

آریا مانی

برنامه نویس