پورتال مشتریان
FA EN
FA EN
طراحی اپلیکیشن پورتال مشتریان
کارفرما
تصویر محور
زمان انجام
آبان1400
مدت اجرای پروژه
90 روز
زبان برنامه‌نویسی
فریم ورک لاراول
مشخصات پروژه
هسته آدرین مدیران